KOSZYK JEST
PUSTY

infolinia: 601 084 084

ksiegarniawrobel@wp.pl

Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.ksiegarniawrobel.pl prowadzony jest przez firmę FHUP Wróbel, Zborowice 9, 33-190 Cięzkowice.
  Oferta przeznaczona jest dla klientów detalicznych i zgodna z obowiązującym prawem.
  REGON:
  85018099
  NIP:
  873-001-78-10
  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 90 1140 2004 0000 3402 7126 6710
 2. Zawartość sklepu internetowego www.ksiegarniawrobel.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego - złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

II. Składanie zamówień

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowegowww.ksiegarniawrobel.pl są cenami brutto w złotych polskich.
 2. Serwis www.ksiegarniawrobel.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do www.ksiegarniawrobel.pl.
 4. Serwis www.ksiegarniawrobel.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do jego rzetelności.

III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta.
 2. W przeciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 3. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem www.ksiegarniawrobel.pl leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

IV. Dostarczanie zamówionych produktów

 1. Serwis www.ksiegarniawrobel.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie od 48 do 72 godzin od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych.
  W przypadku problemów z realizacją zamówienia w wyżej podanym terminie będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie.


V. Gwarancja i rękojmia


 1. Wszystkie produkty oferowane przez www.ksiegarniawrobel.pl są fabrycznie nowe (chyba, że w opisie towaru zaznaczono inaczej), wolne od wad fizycznych i prawnych.


VI. Zwroty towarów

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku Dz.U.00.22.271 o ochronie praw konsumentów - Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Serwis www.ksiegarniawrobel.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl